Đá Trang Trí

Post Reply
thuysinhking
Posts: 14
Joined: Sun Apr 26, 2015 7:33 pm
Contact:

Đá Trang Trí

Post by thuysinhking » Mon Apr 27, 2015 4:22 pm

Đá tai mèo: 15-20k/kg

Image

Image

Đá da voi: 12k/kg

Image

Nham thạch: 15k/kg

Image

Post Reply