Nền thủy sinh

Nền thủy sinh DiaMax – aqua: Là trầm tích thiên nhiên, được gia nhiệt đến vô khuẩn có tính lọc nước khử các chất độc hại trong môi trường nước, có đủ các thành phần dinh dưỡng, đa, trung vi lượng đáp ứng nhu cầu cần thiết phục vụ cho hồ thủy sinh.

CHẾ PHẨM PHÂN NỀN THỦY SINH CHẤT LƯỢNG CAO:

Sản phẩm có các đặc tính như sau:

  • Hạt nền silic dinh dưỡng là trầm tích thiên nhiên, được gia nhiệt tình trạng vô khuẩn.
  • Có tính lọc nước cải tạo môi trường thích hợp cho thủy sinh.
  • Giảm ô nhiễm, hạ phèn, lắng tạp chất.
  • Tạo môi trường sinh thái ao nuôi.
  • Giúp tôm cá khỏe mạnh.

Sản phẩm DiaMax – aqua chất lượng cao thuận lợi trong việc nuôi trồng thủy sản và hồ thủy sinh.

Nền thủy sinh Diamax Aqua: 60k/bao 2kg

Fresh sand cho hồ tép, cá: Giá 15k/kg.

Share