Menu
Your Cart

Quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này chi phối cách thức mà Thủy Sinh Nha Trang thu thập, sử dụng, lưu giữ thông tin được thu thập từ người dùng của trang web Thủy Sinh Nha Trang. Chính sách bảo mật này áp dụng cho Trang web và tất cả các sản phẩm và dịch vụ do Thủy Sinh Nha Trang cung cấp.

Chúng tôi thu thập thông tin gì?

Chúng tôi có thể thu thập thông tin, bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email và thông tin thẻ tín dụng của bạn khi bạn đặt hàng. Chúng tôi duy trì tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn trong một cơ sở dữ liệu an toàn. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách khách truy cập trang web của chúng tôi bằng cách sử dụng dữ liệu được thu thập bằng cookie. Cuối cùng, nếu bạn gửi đánh giá hoặc khảo sát về sản phẩm, chúng tôi sẽ thu thập nội dung gửi của bạn và lưu trữ nội dung gửi trong cơ sở dữ liệu an toàn.

Chúng tôi muốn cung cấp cho người dùng các định nghĩa liên quan đến dữ liệu cá nhân và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân như thế nào?

Chúng tôi thu thập thông tin này nhằm mục đích: cá nhân hóa nội dung, thông tin doanh nghiệp hoặc trải nghiệm người dùng; thiết lập và quản trị tài khoản; truyền thông tiếp thị và sự kiện; thực hiện các cuộc thăm dò, khảo sát; mục đích nghiên cứu và phát triển nội bộ; cung cấp hàng hóa và dịch vụ; nghĩa vụ pháp lý (ví dụ: phòng chống gian lận); đáp ứng yêu cầu kiểm toán nội bộ.

Xin lưu ý rằng danh sách này không phải là đầy đủ. Chúng tôi tận tâm cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng tốt nhất có thể.

Chúng tôi có cơ sở pháp lý nào để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn?

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo các điều kiện có trong GDPR. Có sáu cơ sở pháp lý: đồng ý, hợp đồng, lợi ích hợp pháp, lợi ích sống còn, nhiệm vụ công cộng, nghĩa vụ pháp lý.

Khi nào chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân?

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách bí mật nhưng trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể chia sẻ với bên thứ ba để phục vụ bạn tốt hơn. Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển trong quốc gia của bạn và / hoặc qua biên giới từ quốc gia cư trú hoặc khu vực tài phán của bạn cho các pháp nhân Thủy Sinh Nha Trang, các bên thứ ba liên kết và / hoặc các đối tác kinh doanh ở các quốc gia khác trên thế giới để các thực thể Thủy Sinh Nha Trang đó, các bên thứ ba liên kết và / hoặc các đối tác kinh doanh có thể cung cấp các dịch vụ và các hoạt động khác cần thiết để giao dịch kinh doanh với bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với cơ quan chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật khi luật pháp hoặc lệnh của tòa án yêu cầu.

Chúng tôi lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân ở đâu?

Thông tin của bạn có thể được chuyển, lưu trữ và xử lý ở các quốc gia khác, chẳng hạn như Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đến các máy chủ của chúng tôi hoặc máy chủ của các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Việc bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư sẽ được công ty và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thực thi một cách hợp lý.

Làm thế nào để chúng tôi bảo mật dữ liệu cá nhân?

Cách tiếp cận của chúng tôi đối với bảo mật dữ liệu và các công nghệ và quy trình chúng tôi sử dụng để bảo vệ thông tin cá nhân: bảo vệ dữ liệu khỏi bị mất do ngẫu nhiên; để ngăn chặn truy cập, sử dụng, phá hủy hoặc tiết lộ trái phép; để đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục và khắc phục hậu quả thiên tai; hạn chế quyền truy cập thông tin cá nhân; để thực hiện các đánh giá tác động đến quyền riêng tư theo quy định của pháp luật và chính sách kinh doanh của bạn; đào tạo nhân viên và nhà thầu về bảo mật dữ liệu; để quản lý rủi ro của bên thứ ba, thông qua việc sử dụng hợp đồng và đánh giá bảo mật.

Xin lưu ý rằng danh sách này không phải là đầy đủ. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng thông tin đó được xử lý an toàn. Mọi thông tin nhạy cảm đều được mã hóa và bảo vệ bằng mã hóa trên SSL.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

Thông tin cá nhân được cung cấp trên biểu mẫu liên hệ chỉ được lưu giữ miễn là cần thiết một cách hợp lý cho mối quan hệ kinh doanh. Sau đó, thông tin sẽ bị xóa hoặc ẩn danh và được xử lý hợp pháp để sử dụng thống kê, ẩn danh.

Quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân

Chúng tôi tôn trọng quyền của chủ thể dữ liệu để truy cập và kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn. Theo GDPR, bạn có các quyền về: truy cập thông tin cá nhân; sửa và xóa; rút lại sự đồng ý (nếu xử lý dữ liệu với điều kiện được sự đồng ý); khả năng di chuyển dữ liệu; hạn chế xử lý, phản đối; nộp đơn khiếu nại.

Sử dụng lập hồ sơ và ra quyết định tự động

Chúng tôi không đưa ra quyết định tự động hoặc lập hồ sơ với thông tin được cung cấp.

Sử dụng cookie và các công nghệ khác

Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ và quản lý các tùy chọn của người dùng trên trang web của chúng tôi, quảng cáo, kích hoạt nội dung hoặc phân tích người dùng và dữ liệu sử dụng.

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào?

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về các thực tiễn bảo mật, thông tin cá nhân của bạn hoặc nếu bạn muốn gửi khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên trang web.