Menu
Your Cart

Chính sách trả hàng

Theo chương trình Bảo vệ mua hàng của chúng tôi, chúng tôi chấp nhận trả hàng cho các sản phẩm đủ điều kiện. Những sản phẩm/mặt hàng này không đủ điều kiện để trả lại:

  • Sản phẩm kỹ thuật số có thể tải xuống.
  • Thực phẩm hoặc sản phẩm hữu cơ.
  • Các mặt hàng liên quan đến thủy sinh, cây cỏ, động vật sống.
  • Các mặt hàng bị hư hỏng do hãng vận chuyển (nếu người bán đóng gói đúng quy cách).
  • Các mặt hàng đã được thay đổi, sử dụng, mòn, giặt hoặc bỏ sau khi nhận.
  • Các mặt hàng được nhận sau ngày giao hàng đã thỏa thuận do vận chuyển chậm trễ.
  • Các mặt hàng được trả lại mà không có thỏa thuận trả lại.
  • Các mặt hàng được mô tả chính xác nhưng không đáp ứng được kỳ vọng của người mua.
  • Các mặt hàng bị cấm bán trên Thủy Sinh Nha Trang, bao gồm cả dịch vụ và hàng hóa vô hình.

Các mặt hàng phải được trả lại cho đúng người bán với dịch vụ vận chuyển có thể theo dõi được. Nếu một gói hàng không đến và bạn không sử dụng phương pháp có thể theo dõi để trả lại hoặc nếu bạn từ chối phương thức trả lại, chúng tôi không thể bảo đảm cho bạn trong chế độ Bảo vệ Mua hàng của chúng tôi. Vui lòng làm việc với chúng tôi để sắp xếp việc trả lại và chúng tôi sẽ chấp nhận trả hàng cho các sản phẩm đủ điều kiện.

Nói chung, chúng tôi chấp nhận trả hàng trong vòng một tuần kể từ khi mua hàng. Khách hàng sẽ thanh toán phí vận chuyển trừ khi có quy định khác. Các gói hàng trả lại phải ở trạng thái ban đầu, không được mở.