Nền thủy sinh

Post Reply
thuysinhking
Posts: 14
Joined: Sun Apr 26, 2015 7:33 pm
Contact:

Nền thủy sinh

Post by thuysinhking » Sun Apr 26, 2015 8:38 pm

Image

Nền thủy sinh Diamax Aqua: 60k/bao 2kg

Image

Fresh sand cho hồ tép, cá: Giá 15k/kg.

Post Reply